تبلیغات
طرفداران جاستین بیبر** طرفداران جاستین بیبر** - عکس های سلی و جاس کنار ساحل...
 

عکس های سلی و جاس کنار ساحل...

نویسنده: Behamin S

 

این عکس خییییییییییییییییییییییییلی خوشگله احساس میکنم جاستین خیلی عاشقه!!قربونت بشم

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

سه تا از خوشگل ترین عکساشون بود ولی یه عالمه هنوز مونده:

 

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.
Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.
Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.Justin Bieber and Selena Gomez share a kiss on the beach in Malibu after having lunch at Paradise Cove on September 23rd, 2011.

 

() نظرات