تبلیغات
طرفداران جاستین بیبر** طرفداران جاستین بیبر** - هیچی فقط حرف اضافی!!!!!!!
 

هیچی فقط حرف اضافی!!!!!!!

نویسنده: Behamin S

 

سلام هیچ چیز جدیدی پیدا نشد فقط اومدم بحرفم

خوب چه طورین؟؟!! واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

این آلبوم جاسی جون کی میاد خدا؟آخ نمیدنم دیگه چی بگم!!!

ای بابا هیج خبر جدیدی پیدا نکردم دیگه شما هم که هیچی نمیگین دیگه منم اینجا بیکار نشستم !!

خیل خوب حوصله تو رو سر بردم اگه خبری گیر آوردم به سرعت برق میام!!بای

 

() نظرات